KİŞİLİK BOZUKLUKLARI »

Kişilik Bozuklukları

23 Ağustos 20213 dk okuma

Kişilik bozukluğu, kişilerin topluma olan uyumunu, iş, aile ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkileyen bu davranış örüntüleri ve içsel yaşantılar uzun süreli uyum bozukluğu ve katı eğilimlerin var olması şeklindedir. Bu bozukluk geç ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerinde şekillenmeye başlar. Kişilik bozukluğu tanısı konabilmesi için bireyin her şeyden önce toplumsal uyumunda ve kişilerarası ilişkilerinde bozulmalar olması ve bunun uzun süreden beri devam etmesi ve kalıcı olması gerekmektedir.

A Kümesi: paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları; bu hastalar “tuhaf” ve sıra dışı  davranışlar ve görünüşleri olabilir.

B Kümesi:  histriyonik, borderline, narsisistik, antisosyal kişilik bozuklukları. Bunlar dramatik, duygusal-dürtüsel  ve kararsızdırlar.

C Kümesi: obsesif-kompulsif, çekingen, bağımlı kişilik bozuklukları. Bunlar kaygılı ve korkuludur.

Tedavisinde psikoterapi ve/veya farmakoterapiden faydalanılır.